Slide background
Slide background
Slide background
 • Spawalnictwo

  • Egzaminowanie spawaczy pod nadzorem TṺV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  • Przygotowywanie do certyfikacji wytwórców konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z normami EN 3834-2 (3) oraz EN 1090-2 (3)
  • Doradztwo techniczne i nadzorowanie w zakresie spawalnictwa wykonawstwa konstrukcji stalowych i aluminiowych
  • Nadzorowanie procesów uznawania technologii spawania (WPQR) zgodnie z EN 15614-1(2) i EN 15613
  • Organizowanie szkoleń spawaczy metodą MAG, TIG, Elektroda otulona, Spawanie gazowe
  • Opracowywanie Instrukcji Technologicznych Spawania WPS
  • Badania wizualne złączy spawanych VT2
  • Opracowywanie nowych technologii spawania oraz analiza i wprowadzanie zmian do już istniejących
  • Kalkulacje kosztów prac spawalniczych
  • Doradztwo w zakresie doboru i zakupu sprzętu spawalniczego
 • Budownictwo

  • Pełnienie obowiązków kierownika budowy i robót
  • Nadzór inwestorski
  • Kontrola stanu technicznego obiektów ( przeglądy roczne i pięcioletnie)
  • Opracowanie kosztorysów
  • Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej
  • Doradztwo techniczne
 • Ochrona Środowiska i zarządzanie jakością

  • Wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001: 2008
  • prowadzenie ewidencji w zakresie gospodarki odpadami- Karty Przekazania Odpadu, Karty Ewidencji Odpadu
  • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie sprawozdań
  • sporządzanie wniosków u wydanie pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami oraz ich ewentualna aktualizacja
  • doradztwo w zakresie wdrożenia i funkcjonowania normy ISO 14001 oraz EMAS